Unieważnienie kredytu we frankach

unieważnienie kredytu we frankach

Unieważnienie kredytu we frankach

Dla wielu Polaków zaciągnięcie kredytu we frankach szwajcarskich wydawało się szansą na lepsze życie. Z biegiem czasu sytuacja sprawiła, że duża część osób których z nich skorzystała, poszukuje sposobów na unieważnienie kredytu we frankach. W innym wypadku czeka ich windykacja należności z racji niemożności spłaty zobowiązania kredytowego.

Banki nęciły kredytobiorców atrakcyjnymi stawkami referencyjnymi. Niewiele osób zwróciło jednak uwagę na pojawiające się w umowach klauzule. Klauzule, które nie były uczciwe z perspektywy kredytobiorcy, a ich zapis nie budził podejrzeń u przeciętnego klienta. Od chwili udzielenia pierwszych pożyczek we frankach szwajcarskich minęło już kilka lat. W tym czasie waluta ta zdążyła znacznie podrożeć. Według ekonomistów frank może wciąż podnosić swoją wartość ciężko doświadczając budżety kredytobiorców, którzy będą potrzebowali usługi jaką jest pomoc w oddłużeniu. Instytucje, do których może zgłosić się frankowicz to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Oczywiście pomoże także radca prawny Malbork, który podpowie, jakie działania można podjąć w związku z walką o swoje zobowiązania finansowe.

Wniosek o upadłość

Jednym z działań podejmowanych przez konsumentów, którzy zaciągnęli kredyt we frankach jest złożenie czegoś takiego jak wniosek o upadłość. Sąd oddala taki wniosek, gdy dłużnik dopuści się umyślności bądź rażącego niedbalstwa w powstaniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności. Jednak zaciągnięcie kredytu w obcej walucie nie należy do żadnej z tych sytuacji. Choć zmiana kursu walut jest zjawiskiem znanym w realiach gospodarki rynkowej, jest to sytuacja niezależna od kredytobiorców.

W związku z tym nie sposób mówić o jakimkolwiek zaniedbaniu z ich strony. W tracie procesu jakim jest postępowanie upadłościowe sąd bada inne czynniki związane z niewypłacalnością wnioskodawcy. Czynniki takie jak nieuzasadnione wydatki, utrata pracy czy zaciągnięcie innych zobowiązań. Jeżeli sąd uzna, że poza wzrostem kursu franka nie wystąpiły żadne inne okoliczności, które z winy kredytobiorcy doprowadziły do jego niewypłacalności, może rozpocząć proces jakim jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Osoba, która boryka się z długami, nie zawsze myśli racjonalnie. Dlatego warto, by na sprawę spojrzał prawnik Malbork. Oceni on, jakie są szanse powodzenia w postępowaniu sądowym. Być może podpowie także, co można zrobić, by wyjść z długów obroną ręką w inny sposób.

Pomoc frankowiczom

Ogłoszenie upadłości nie jest jednak jedynym, ani najlepszym sposobem wyjścia z kłopotu. Z jednej strony pozwala ono pozbyć się zobowiązania, jednak kredytobiorca traci to, w co do tego czasu inwestował. Wydany w 2019 r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej daje frankowiczom nadzieję na nowe rozwiązanie, a mianowicie unieważnienie kredytu we frankach. Unieważnienie umowy z bankiem skutkuje ustaniem zobowiązania finansowego.
Nie oznacza to jednak, że kredytobiorca zostaje zwolniony z zobowiązania. Na mocy wyroku sądu przyjmuje się, że umowa kredytowa nigdy nie została zawarta. Ponadto strony powinny zwrócić sobie nawzajem to, co od siebie wzajemnie otrzymały. W rezultacie konsument zwraca bankowi tylko pozostałą do spłaty różnicę względem kapitału otrzymanego a tego, który dotychczas wpłacił. Jeśli jest nadpłata bank winien zwrócić klientowi nadwyżkę kapitału, który ten wpłacił ponad kwotę udzielonego kredytu. Obecnie jest to najpewniejsze będące alternatywą w poszukiwaniu rozwiązaniu odpowiedzi na pytanie jak ogłosić upadłość. Wiele kancelarii specjalizuje się w tego typu pomocy frankowiczom.