Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której długi osiągają niemożliwą do spłaty wartość. Do niedawna prawo do ogłoszenia upadłości miały jedynie spółki i osoby prowadzące działalność gospodarczą. W takim wypadku rzetelnie prowadzona księgowość spółki z o.o. lub podatkowa księga przychodów i rozchodów jasno wskazywały na nierentowność biznesu. Od pewnego czasu jednak upadłość mogą ogłosić także osoby fizyczne. Czym jest i jak wygląda ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Z pomocą prawnika

Aby ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogło stać się faktem, dłużnik musi udowodnić, że nie jest w stanie spłacić zadłużenia oraz nie doprowadził do niego umyślnie. Dla wielu dłużników upadłość konsumencka to jedyne wyjście z pętli zadłużenia. Niemniej jednak przepisy regulujące kwestię upadłości mają dość skomplikowany charakter. Dlatego warto korzystać z usług profesjonalnej kancelarii prawnej specjalizującej się w upadłości konsumenckiej. Może to być także radca prawny Malbork, który posiada doświadczenie w sprawach finansowych. Niejedno biuro rachunkowe także posiada w swoje ekipie fachowców od takiej tematyki. Doświadczony prawnik Malbork pomoże złożyć wniosek o upadłość i zebrać całą potrzebną dokumentację. Wniosek mający na celu rozpoczęcie procedury jaką jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien być złożony jak najszybciej. Tak szybko, by nie doprowadzić do zwiększenia zadłużenia, ponieważ wtedy sąd może zarzucić dłużnikowi działanie umyślne i odrzucić wniosek.

Usługi prawnika są dosyć kosztowne, jednak zazwyczaj pobiera on pewien procent wartości umorzonego długu już po zakończonej sprawie. Ponadto w przypadku, gdy nie stać nas na pomoc prawnika, możemy zgłosić się do instytucji, które za darmo bądź z odroczonym terminem płatności oferują petentom pomoc w oddłużaniu.

Dlaczego warto ogłosić upadłość?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie oznacza co prawda całkowitego umorzenia długów, ale daje możliwość rozpoczęcia na nowo życia w sferze finansowej. Niespłacanie zobowiązania z kolei, to windykacja należności. Dodatkowo ogłoszenie upadłości zwykle nie wiąże się z koniecznością pozbycia się całego dotychczas posiadanego majątku. Kwestię tego, jak ogłosić upadłość oraz co z rzeczy i ile gotówki należy pozostawić do dyspozycji upadłemu dokładnie reguluje ustawa. Dłużnika nie można pozbawić niczego, co jest niezbędne do zaspokojenia jego codziennych, podstawowych potrzeb. Zaletą upadłości konsumenckiej jest fakt, że gdy zakończone postępowanie upadłościowe część zadłużenia może zostać umorzona. Decyzję w tej kwestii każdorazowo podejmuje sąd.