Pełna księgowość i zasady jej prowadzenia

pełna księgowość

Czym jest pełna księgowość?

Pełna księgowość to najbardziej zaawansowana wersja prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wyróżnia się ewidencją każdej operacji gospodarczej. Uzyskany w ten sposób obraz firmy obejmuje:

 • przychody oraz koszty
 • majątek, a także źródła jego finansowania
 • inwentaryzację majątku i zobowiązań
 • sprawozdania finansowe
 • wynagrodzenia pracowników

Taka wiedza umożliwia łatwą kontrolę nad ogólnym przepływem pieniądza w przedsiębiorstwie.

Kto musi prowadzić księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe mogą prowadzić wszyscy zainteresowani taką formą rozliczeń. Może to robić biuro księgowe Luboń lub każde inne, które wybierze podatnik. Ustawa o rachunkowości oraz ustawa obejmująca zakres podatku dochodowego od osób fizycznych określają bowiem kto musi to robić. Do tych podmiotów należą

 • osoby fizyczne
 • spółki cywilne oraz jawne osób fizycznych
 • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa odziedziczone w spadku
 • przedsiębiorstwa odziedziczone w spadku oraz spółki partnerskie, działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym

Istnieją również inne podmioty, których charakter działalności wymusza szczególną transparentność. Należą do nich np. samorządy, jednostki działające dzięki dotacjom, spółki handlowe, zakłady budżetowe. Ich przychody netto (sprzedaż produktów, towarów oraz wynik operacji finansowych) za poprzedni rok obrotowy muszą stanowić równowartość co najmniej 2 000 000 Euro. Wysokość tej kwoty jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP przypadającym na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. 1 października 2021 roku wyniosła 4,5941 zł za euro. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych odnosił się zatem do podmiotów, których przychody przekroczyły limit 9 188 200 zł. Ponadto siedziba danego podmiotu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady prowadzenia prowadzenia pełnej księgowości

Ten typ ewidencji charakteryzuje się zwiększonym rozmiarem ksiąg rachunkowych, w których ujmuje się zdarzenia gospodarcze. Do ksiąg należą: –

 • księga główna
 • księgi pomocnicze
 • zestawienia obrotów i sald ww. ksiąg
 • inwentarz
 • dzienniki

Przedsiębiorca musi również systematycznie przygotowywać sprawozdania finansowe. W związku z tym, przy takiej ilości analizowanych dokumentów warto rozważyć przejście na księgowość online. Umożliwia ona bowiem usprawnienie procesu ewidencji. W takim wypadku bowiem wyszukiwanie, sortowanie i gromadzenie faktur jest szybsze niż tradycyjnie.
Natomiast, aby przejść na pełną księgowość, należy:
1. zamknąć księgę przychodów i rozchodów (jeśli firma ową prowadzi),
2. ustalić wynik działalności na dzień zamknięcia roku obrotowego (zazwyczaj 31 grudnia),
3. zgłosić do urzędu skarbowego chęć przejścia na księgi rachunkowe. Należy to zrobić do 20 dnia po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód (już w nowym roku).

Pełna księgowość samodzielnie czy przez biuro rachunkowe?

Przedsiębiorcy rzadko decydują się tę formę rozliczeń z urzędem skarbowym. Skomplikowane zasady oraz sprawozdania skutecznie odstraszają. Profesjonalne usługi księgowe często są w tym przypadku niezbędne. Właściciele firm powinni zatem uwzględnić koszty współpracy z doświadczonym księgowym/ą. Często sam specjalista od finansów, to jednak za mało. Swoją wiedzą w zakresie prawa wspiera również kancelaria prawna Malbork. Dzięki temu przedsiębiorca może czuć się zabezpieczony od strony zarówno finansowej, jak i prawnej.