Przyczyny spadku zatrudnienia w sektorze bankowym

Przyczyny spadku zatrudnienia w sektorze bankowym

Ostatnie lata przyniosły znaczny spadek zatrudnienia w sektorze bankowości. Redukcję etatów przeprowadziły niemalże wszystkie placówki w Polsce, co sprawiło, że bez pracy pozostało kilkanaście tysięcy osób. Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Na to i inne pytania dotyczące sektora bankowego odpowiem w tym wpisie. Jeżeli zamierzasz rozpocząć pracę w bankowości, albo po prostu interesujesz się finansami i ekonomią, jeszcze chętniej przeczytasz poniższy artykuł i moje wnioski.

Przyczyny spadku zatrudnienia w bankowości

Spadek zatrudnienia w bankowości jest wynikiem spadku liczby udzielanych kredytów bankowych, a co za tym idzie, zmniejszeniem się wysokości dochodów poszczególnych placówek. Spowodowało to nieunikniony spadek zatrudnienia w tym sektorze. Banki, chcąc utrzymać wszystkie dotychczasowe oddziały, musiały zwolnić część ich pracowników. Zamykanie placówek było dla banków mniej opłacalne, gdyż za parę lat liczba udzielanych kredytów może znacznie wzrosnąć, sprawiając, że placówki znów zwiększą liczbę zatrudnionych doradców. Spadek zatrudniania był naturalny w przypadku  banku Raiffeisen po konsolidacji z Polbankiem i zamknięciu części dublujący się oddziałów.

Przyczyną spadku zatrudnienia w bankowości jest również przeniesienie wielu usług bankowych do sieci internetowej. Sprawia to, że prowadzenie konta bankowego, wykonywanie przelewów, zakładanie lokat czy kont oszczędnościowych nie wymaga już bezpośredniego kontaktu z pracownikiem banku, a jedynie zalogowania się na rachunku. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż zmniejszeniu uległa liczba depozytów bankowych i wysokość zgromadzonych na nich środków, co musiało skutkować redukcją etatów. Banki nie mają, bowiem już tak wysokich rezerw finansowych jak jeszcze kilka lat temu.

Politycy przykręcili bankierom śrubę

freeimages.com

freeimages.com

Sektor bankowy jest także silnie narażony na działania rządu i na zmiany w jego polityce, co niekorzystnie odbija się na podejściu klientów do poszczególnych placówek. Wiele banków jest, bowiem atakowanych za odprowadzanie niskich podatków, udzielanie drogich kredytów bądź za niekorzystne umowy podpisane z kredytobiorcami zadłużonymi we frankach. Wszystko to sprawiło, że zmniejszyło się zaufanie do banków, a ich klienci zrezygnowali z wielu produktów, z których korzystali do tej pory. Również ten fakt nie pozostał bez wpływu na liczbę etatów w sektorze bankowym.

Prognozy dla sektora bankowego

Prognozuje się także, że kolejne lata nie przyniosą wzrostu zatrudnienia w bankowości, a jedynie dalsze jego spadki. Odbicie może nastąpić dopiero, gdy rozrusza się na dobre polska gospodarka. Zaś kolejne pokolenia Polaków zaczną zadłużać się biorąc kredyty na mieszkania i domy. Sam sektor w najbliższych latach także istotnie zmieni swój charakter. Nadal będzie spadać liczba stacjonarnych placówek naziemnych banków. Klienci będą zaciągać większość kredytów i zakładać konta poprzez Internet. Oczywiście na o wiele większą skalę niż obecnie. Korzystając nie tylko z witryn internetowych banków, ale najczęściej z profesjonalnych blogów i blogerów finansowych. Prześwietlających dla swoich czytelników szczegółowo oferty instytucji finansowych. Znajdując ukryte opłaty, kruczki w umowach i sposoby na ich ominięcie.

Przyczyny spadku zatrudnienia w sektorze bankowym
  • 4.83 / 5 5
6 głosów, średnia: 4.83 (wynik: 96%)